ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Από τους Αγώνες του Ελληνικού Λαού, αναστατική ανατύπωση (facsimile) σε 2.500 αριθμημένα αντίτυπα, Αθήνα 1988

-Ε. Οράτη, Χ. Κατσατσίδης, Νέοι Έλληνες Χαράκτες 1991-1992, Αθήνα χ.χ.

-Ε. Οράτη, Χ. Κατσατσίδης, Νέοι Έλληνες Χαράκτες 1994-1995, Αθήνα 1994

-Δ. Παυλόπουλος, Χαρακτική – Γραφικές Τέχνες. Ιστορία, τεχνικές, μέθοδοι, 1995 (2000 αντίτυπα)

-Τ. Κατσουλίδης, Ε. Οράτη, Νέοι Χαράκτες 97-98, Αθήνα 1997

-Α. Τάσσος. Χαρακτική 1932-1985, εκδοτικός οίκος «Μέλισσα», 1998 (συμπληρωμένη επανέκδοση του καταλόγου της αναδρομικής έκθεσης του Α. Τάσσου στην Εθνική Πινακοθήκη το 1987)

-Άσμα Ασμάτων, μετάφραση Γ. Σεφέρη, αναστατική ανατύπωση (facsimile) της έκδοσης του 1964, σε 600 αντίτυπα. Aθήνα 1998

-Δ. Παυλόπουλος, Οι καλλιτέχνες του Μετς. Απάρτης, Ζαχαρίου, Καπράλος, Μαγγιώρου, Μακρής, Μηταράκης, Τάσσος, Χουτοπούλου, Αθήνα 2001

-Ε. Οράτη, Τα βιβλία του Α. Τάσσου, Αθήνα 2002. -Γ. Ρίτσος, Επιτάφιος, ανατύπωση Εκδόσεις Κέδρος, Αθήνα 2003

-Κ. Νίτσος, Νέοι Χαράκτες 2005-2006, Αθήνα 2005

-Κ. Νίτσος, Νέοι Χαράκτες 2008-2009, Αθήνα 2008

-Γ. Μπόλης, Α. Τάσσος, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη, Αθήνα 2009

-Κ. Νίτσος, Νέοι Χαράκτες 2011-2012, Αθήνα 2011

Related Articles

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ